Organizing Committees | 组委会

PEPSC 2023 Organizing Committees


Honorary Chairs

Jinjun Liu, Xi’an Jiaotong University, China

Josep M. Guerrero, Alborg University, Denmark

Conference Committee Chairs

Lijun Hang, Hangzhou Dianzi University, China

Keyou Wang, Shanghai Jiao Tong University, China

Program Committee Chairs

Xiong Du, Chongqing Univerisity, China

Jiabing Hu, Huazhong University of Science and Technology, China

Hong Li, Beijing Jiaotong University, China

Chunming Tu, Hunan University, China

Program Committee

Hartmut Hinz, Frankfurt University of Applied Sciences, Germany

Pierluigi Siano, University of Salerno, Italy

Xiaohui Qu, Southeast University, China

Xiaojie Shi, Huazhong University of Science and Technology, China

Organizing Committee

Feng Gao, Shandong University, China (Co-Chair)

Gaolin Wang, Harbin Institute of Technology, China (Co-Chair)

Huanhai Xin, Zhejiang University, China (Co-Chair)

Miao Zhu, Shanghai Jiao Tong University, China (Co-Chair)

Pingliang Zeng, Hangzhou Dianzi University, China (Co-Chair)

Bo Zhao, State Grid Zhejiang Electric Power Company, China

Haibing Hu, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

Yunjie Gu, Imperial College London, UK

Zhenyuan Zhang, University of Electronic Science and Technology of China, China

Financial Chair

Sai Tang, Hangzhou Dianzi University, China

Publication Chair

Chushan Li, Zhejiang University, China

Publicity Committee

Ping Yang, Southwest Jiaotong University, China (Chair)

Fei Jiang, Changsha University of Science & Technology, China

Local Committee

Zhen He, Hangzhou Dianzi University, China (Chair)

Hanyu Wang, Hefei University of Technology, China

© 2023 PEPSC | Hangzhou, China |  All rights reserved.